PANTEON YAZILIM OYUN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ VE HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA
GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası, Panteon Yazılım Oyun Eğitim Tek. ve Hiz. San. Tic. A.Ş.’ne (“Şirket”) ait “store.panteon.games” internet sitesini (“İnternet Sitesi”) kullanan tüm kişiler (“Kullanıcılar”) için geçerlidir.

Siz değerli Web Site ve Mobil Uygulama kullanıcımızın güvenliğini göz önünde bulundurarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve bağlı yönetmelik ve tebliğlere istinaden aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında bu metni hazırlamış bulunmaktayız. Panteon Yazılım Oyun Eğitim Tek. ve Hiz. San. Tic. A.Ş. olarak, kullanıcılarımızı her zaman dinleriz; şeffaf ve güvenli bir hizmet sağlamak amacıyla değerlerimizin temelini oluşturan gizlilik ve adil kullanım prensiplerini korumayı taahhüt ederiz. Kişisel bilgilerinizin bizde her zaman güvenli ve emniyette bulunduğundan emin olmanızı istiyoruz. İşbu Gizlilik V e Kişisel V erilerin Korunması Politikası ile şirketimiz tarafından aşağıda açıklanan kapsamda gerekli hallerde açık rızanızla ya da kanunda öngörülen haller kapsamında işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

Kişisel veri, kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi anlamına gelmektedir. Panteon tarafından işlenen kişisel verileriniz, bunların işlenme amaçları ve nasıl kullanıldığı, aktarılabileceği alıcı grupları, toplanma yöntemi, hukuki sebebi ve söz konusu kişisel verilere ilişkin sahip olduğunuz haklarınız ve seçimleriniz aşağıda yer almaktadır.

1. VERİLERİNİZİN SORUMLUSU KİMDİR?

“Panteon”, "tarafımız", “bizim”, “biz” ya da “bize” ifadelerini kullandığımızda, Panteon Yazılım Oyun Eğitim Tek. ve Hiz. San. Tic. A.Ş.’ne şirketinden bahsediyoruz. Panteon, KVKK ve ilgili düzenlemeler kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri ile ulaşmanız mümkündür.

ADRES: ODTÜ Teknokent İhsan Doğramacı Bulvarı No: 29 Gümüş Blok ZK-3 Üniversiteler Mah. Çankaya/ANKARA

TELEFON: 0(312) 210 00 70 EPOSTA: store@panteon.games

Bu Gizlilik Politikası (“Gizlilik Politikası”), aksi belirtilmedikçe, bütün ürünlerimize, uygulamalarımıza, hizmetlerimize, özeliklerimize, yazılımlarımıza ve web sitemize (birlikte“Hizmetler”) uygulanmaktadır.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLEME AMACI VE DAYANAĞI NEDİR?

Kullanıcılara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve Kanun ile ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülük çerçevesinde; işbu metinde sayılanlarla sınırlı olmamak üzere söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verileriniz (ad, soyad, doğum tarihi, cep telefonu numarası, e-posta, cinsiyet, adres, meslek, eğitim, medeni durum, üyenin tüm alışveriş bilgileri, Ürün/ hizmet satın alma işlemi sırasında alınan ve onay vermeniz halinde kayıtlı hale gelecek ve işlem sırasında size hatırlatılacak olan banka kredi kartı, banka hesabı ve banka kartı gibi banka hesap bilgileri, çerez bilgileri, Kullanıcı işlem bilgileriniz sosyal medya hesaplarıyla bağlanılması durumunda üyenin o

kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği bilgiler, uygulama üzerindeki gezinme ve tıklama bilgileri, uygulamayı açtığı lokasyon bilgileri, alışverişindeki ürün bilgileri) sizlerden talep edilebilmekte ve bu verileriniz aşağıdaki amaçlara uygun şekilde Panteon’ın mobil ya da web uygulamasında kaydedilebilmektedir. Sitedeki herhangi bir işleve veya hizmete erişmek için sizden kişisel verilerinizi doldurmanızı istediğimizde bazı alanların zorunlu olarak işaretleneceğini çünkü bu alanların size hizmeti sunabilmek veya söz konusu işleve erişiminizi sağlayabilmek için gerekli olduğunu unutmayın. Bu tür bilgileri bize vermediğiniz durumda, kullanıcı kaydınızı tamamlayamayabileceğinizi veya bu hizmet veya işlevlerden yararlanamayabileceğinizi göz önünde bulundurun.

Aşağıda belirtilen amaçlar esas alınarak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, kişisel verileriniz;

Panteon’ın web sitesinde Kullanıcı kaydının açılması, kullanıcı adı oluşturulması, güncellenmesi,
Kalite kontrolünün yapılması ve hizmet kalitesinin artırılması,
Online satış yapılması ve bunu sağlayabilmek için Panteon’ın Kullanıcı ile iletişime geçebilmesi,

Panteon tarafından Kullanıcı’ye ait faturanın (e-fatura, e-arşiv, kâğıt fatura) Kullanıcı’ya gönderiminin sağlanması,
Sipariş takibinin yapılması,
Kullanıcı’ya ürün/ürünlerin gönderilmesi,

Bilgilendirme, ürün tanıtımı yapılması,
Satış sonrası Panteon tarafından Kullanıcı’ya destek verilebilmesi,
Panteon’ın, Kullanıcı memnuniyetini oluşturmak ve/veya arttırmak amacıyla iyileştirdiği ve yeni geliştirdiği ürünler için, Kullanıcı’larının haberdar edilmesi, kampanya, promosyon, indirim, teklif, etkinlikler, çekilişler, yarışmalar ve fırsat faaliyetleri ve hizmetlerimizle ilgili Kullanıcı’larının bilgilendirilmesi,
Kullanıcı’lara toplu elektronik ileti yönetiminin sağlanması,
Panteon’un web sitesinin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmesi, Panteon’un web sitesini analiz etmek ve bu sayede performansını arttırması,
Panteon’un web sitesinin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlaması, Panteon’un web sitesine yönelik olarak kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmesi,
Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili Kullanıcılerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek, akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülüklerin ifa edilmesi, Kullanıcı ile kurulacak sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Panteon’un hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için verinizi işlemenin zorunlu olması. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Panteon’un meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması gibi diğer nedenlerle,

Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenecektir.

Ayrıca, Şirket mobil ya da web uygulamalarında kullanılan çerez ya da benzer formatlar aşağıda sayılan amaçlar nedeni ile kullanılmakta olup, bunlara ilişkin detaylı bilgilendirme sitede yer alan ‘Çerez Bilgilendirme Metni’nde’ detaylı olarak izah edilmiştir. Panteon olarak, çerez kullanımı ile;

Kalite kontrolünün yapılması ve hizmet kalitesinin artırılması,
Panteon Site’si ile nereden ve hangi cihazlardan bağlanıldığı Site üzerinde hangi içeriği

görüntülendiği ve ziyaretin süresi gibi Site’yi nasıl kullanıldığının tespiti de dahil olmak üzere; Site’nin nasıl kullanıldığının belirlenmesi,
Site üzerinden alışveriş yapanın kimlik bilgilerinin teyit edilmesi,
İletişim için adres ve diğer gerekli bilgilerin kaydedilmesi,

Kayıt ve belgelerin düzenlenmesi, talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verilebilmesi,
Panteon Kullanıcı’larına daha iyi bir alışveriş deneyiminin sağlanması, “Kullanıcılarımızın ilgi alanlarını dikkate alarak” Kullanıcı’ların ilgilenebileceği Panteon ürünleri hakkında Kullanıcı’lara bilgi verebilmesi, güncel kampanyaların aktarılması, Kullanıcı’lara öneri sunulabilmesi, hizmetlerimizle ilgili Kullanıcılarımızın bilgilendirilmesi,

Çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemesi, Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonların gerçekleştirilmesi, Site’nin analiz edilmesi ve Site’nin performansının, işlevselliğinin arttırılması ve kullanım kolaylığının sağlanması,

Kanun ve ilgili mevzuat gereği yasal yükümlülüklerin Panteon tarafından yerine

getirebilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarının kullanılabilmesi, amacındayız.

3. VERİLERİNİZİ İŞLEMEK İÇİN YASAL OLARAK NE GİBİ YETKİLERİMİZ VAR?

Kişisel verilerinizi işlemek için iznimiz olan yasal koşullar, bu verileri işleme amacına göre değişir:

Site kullanıcı kaydınızı yönetmek; Verileriniz, Site kullanımını düzenleme çerçevesinde gerekli olduğu için işlenir. Diğer bir deyişle Sitede kullanıcı olarak kaydolabilmeniz için, kişisel verilerinizin işlenmesi gerekir. Aksi takdirde kaydınızı yönetemeyiz. Alışverişlerinizi ve aktiviteleriniz hakkında Sitedeki farklı kanallardan toplanan verileri hesabınızla ilişkilendirmenin meşru menfaatimize olduğu kanaatindeyiz.

Satın alma veya hizmet sözleşmesinin geliştirilmesi, uygulanması ve hazırlanması;

Sizinle satın alma veya hizmet sözleşmesi yapabilmemiz için gerekli olduğundan verilerinizi işliyoruz. Satın alma süreciyle bağlantılı bazı verilerin işlenmesi sadece siz talep ettiğinizde veya yetki verdiğinizde devreye girer. Bu durumlarda verilerinizin bizim tarafımızdan işlenmesi sizin rızanızla desteklenir.

Müşteri Hizmetleri; Sizin tarafınızdan sunulan talep veya sorulara mevcut farklı iletişim kanallarından yanıt vermenin meşru menfaatimiz olduğu kanısındayız. Bu verilerin işlenmesinin sizin için de faydalı olduğunu, size yeterli şekilde yardım etmemizi ve sorularınıza yanıt vermemizi sağladığını düşünüyoruz.

Pazarlama; Bize verdiğiniz izin çerçevesinde pazarlama amacıyla verilerinizi işlemek için yasal hakkımız vardır.
Kullanılabilirlik ve kalite analizi; Amacı, kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve daha yüksek kaliteli hizmet sunmak olduğu için bu verilerin işlenmesinin sizin için de faydalı olduğuna inandığımızdan, Sitenin kullanılabilirliğinin ve kullanıcı memnuniyet seviyesinin analiz edilmesinin meşru menfaatimiz olduğu kanaatindeyiz.

4. VERİLERİNİZİ NE KADAR SÜRE SAKLAYACAĞIZ VE VERİLERİNİZİN GÜVENLİĞİNİ, MUHAFAZASINI VE İMHASINI NASIL GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ?
Panteon kişisel veri güvenliği ve kişi mahremiyetinin korunması konusunda oldukça yüksek hassasiyet ve farkındalığa sahiptir. Panteon olarak, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu

bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumanın sağlanması, kişisel verilerinizin gizli tutulması, gizliliğin sağlanması ve güvenliğin sağlanması için gerekli idari ve teknik önlemleri almaktayız. Gerekli durumlarda Panteon Kanun ve kişisel verilerin korunması mevzuatı uyarınca sizleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu derhal bilgilendirir.

İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen Kullanıcılarımıza ait kişisel veriler başta Kanun ve kişisel verilerin korunması mevzuatı olmak üzere Kişisel Verilerin Korunması Prosedürü ile Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na uygun şekilde güvenliği sağlanarak Panteon tarafından işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen işleme amaçları için gerekli olan süre ve her halükarda yasal düzenlemelerde belirtilen kanuni zamanaşımı süreleri boyunca muhafaza edilmektedir. Anılan sürelerin sona ermesi veya bu yönde talebinizin uygun bulunması halinde, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda Panteon kişisel verilerinizi siler, yok eder veya anonim hale getirir.

5. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ ÜÇÜNCÜ TARAFLARA HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLİR?

Kişisel verileriniz; iş bu politikanın “Kişisel V erilerinizin İşleme Amacı V e Dayanağı Nedir?” başlığı ile Kullanıcı Aydınlatma Metni’nde belirtilen ‘Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz?’ başlığı altında belirtilen amaçlar doğrultusunda;

Panteon'un yurt içindeki veya yurt dışında dışarıdan hizmet alınan iş ortaklarına ve/veya hissedarlarına, tedarikçilerine ve diğer hizmet sağlayıcılara, kanunen yetkili kamu kurumları ve/veya özel kişilere, finans kuruluşlarına, sahtecilik tespit ve önleme kuruluşlarına, teknolojik ve analitik hizmet sağlayıcılarına, lojistik, nakliye ve teslimatla bağlantılı hizmet sağlayıcıları ve ortakları ve/veya bu sağlayıcıların ortak kuruluşlarına, müşteri hizmetleri ile ilgili hizmet sağlayıcılarına, pazarlama ve reklamlarla ilgili hizmet sağlayıcıları ve ortaklara; Kanun’un “Kişisel verilerin aktarılması” başlıklı 8. maddesi ile “Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması” başlıklı 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlarına ek olarak ;

İş ortakları ve tedarikçilerle performans değerlendirme süreçleri ve bu süreçlerin organize edilmesi,
Telekomünikasyon ürünleri ve/veya hizmetleri, e-ticaret hizmetleri (ticaret platformları ve çevrimiçi açık arttırmalar dahil), ödeme hizmetlerinin sunulması,

Finans, yatırım, sigorta, bankacılık ve kredi kartları işlemlerinin gerçekleştirilmesi, Telekomünikasyon ürün ve hizmetinin sunulması,
E-ticaret hizmetinin sunulması (ticaret platformları ve çevrimiçi açık arttırmalar dahil),

çerçevesinde Panteon tarafından aktarılabilmektedir.

6. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NUN 11. MADDESİ GEREĞİ VERİLERİNİZİ VERDİĞİNİZDE HAKLARINIZ VE BU HAKLARI KULLANMA YÖNTEMİNİZ NELERDİR?

Kişisel veri sahipleri olarak Kanun’un “İlgili kişinin hakları” başlıklı 11. maddesi uyarınca; Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarınız bulunmaktadır.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi yukarıda ‘verilerinizin Sorumlusu Kimdir?’ başlığı altında belirtilen web adresimize mail yolu ile ya da şirket adresine posta yolu ile usulüne uygun, kimlik bilgilerinizi belirtir şekilde iletmeniz halinde, Panteon söz konusu talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınarak talebinizi sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesini teminen Panteon tarafından yapılacak masrafları, Kanun’un Veri Sorumlusuna Başvuru başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklı olduğunu belirtmek isteriz.

7. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ NEDİR?

Kişisel verileriniz öncelikle Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında, işbu politikanın “Kişisel V erilerinizin İşleme Amacı V e Dayanağı Nedir?” başlığı ile Kullanıcı Aydınlatma Metninde belirtilen ‘Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz?’ başlığı altında sayılan hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda Panteon tarafından işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.

Kişisel verileriniz;
Panteon internet sitesi ve mobil uygulamalarındaki formlar aracılığıyla ad, soyad, TC kimlik numarası, adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi gibi bilgiler ile; kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihleri, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri şeklinde;
Satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız ile diğer şirket yetkilisi ve çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, diğer satış kanalları, kağıt üzerindeki formlar, kartvizitler, dijital pazarlama ve çağrı merkezi gibi kanallarımız aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamdan;
Panteon ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak, teklif vermek gibi amaçlarla, kartvizit, özgeçmiş (cv), teklif vermek ve sair yollarla kişisel verilerini paylaşan kişilerden alınan, fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik ortamdan;
Ayrıca farklı kanallardan dolaylı yoldan elde edilen, web sitesi, blog, yarışma, anket, oyun, kampanya ve benzeri amaçlı kullanılan (mikro) web sitelerinden ve sosyal medyadan elde edilen veriler, e-bülten okuma veya tıklama hareketleri, kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler, sosyal medya platformlarından paylaşıma açık profil ve verilerden;
Hizmet aldığımız taraflar, anlaşmalı kuruluşlar ve benzeri diğer kanalları aracılığı ile

sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmekte ve işlenebilmektedir.

Panteon nezdinde kişisel verileriniz şirketimizle hukuki ilişki kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince, sizden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydı ile yukarıda yer verilen internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, sözlü ve elektronik mecralar, mobil uygulama gibi araçlar ve amaçlar dahilinde, kanunun 5, 6 ve 8. Madde hükümlerinde sayılan;

Açık rızanın bulunması;
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Türk ticaret kanunu, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği başta olmak üzere şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması;
Üyelik ve satış sözleşmelerimiz başta olmak üzere, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi;
Hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması;
Bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması;
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması;
Kişisel veri sahibinin kişisel verisini alenileştirmesi;

hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir:

Özel nitelikli kişisel veri; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini ifade etmektedir. Şirketimizce hiçbir şekilde özel nitelikli kişisel veriniz işlenmemektedir.

8. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN DOĞRU VE GÜNCEL OLARAK NASIL MUHAFAZA EDİLİR?

Siteye kayıt yahut veri girişi ile birlikte Kullanıcılarımızın web sitesi üzerinde paylaştıkları bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin Kanun kapsamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmeleri ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan ettiklerini belirtmek isteriz.

9. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI VE KULLANICI AYDINLATMA METNİ’NDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER NELERDİR?


İşbu Gizlilik Ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası, Kullanıcı Aydınlatma Metni ve Çerez Politikası dahil içerikler uygun gördüğümüz şekilde her zaman güncelleyebilir, değiştirebilir veya yürürlükten kaldırabilir. Güncellenen, değiştirilen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde Kullanıcı için hüküm ifade edecektir. Yapılan değişikliğin ardından Kullanıcı’nın İnternet Sitesi’ni kullanmaya devam ediyor olması, değişikliklere muvafakati anlamına geleceğini belirtmek isteriz. Böyle bir durumda Site üzerinden farklı kanallar aracılığıyla bilgilendirilirsiniz veya bahsi geçen değişikliklerin gizliliğinizle ilgili olduğu durumlarda, değişiklikleri gözden geçirmeniz, değerlendirmeniz ve duruma göre herhangi bir hizmet veya özelliğe itiraz etmeniz veya aboneliğinizi sonlandırmanız için e-posta adresinize bir bildirim de gönderilebilir. Her halükârda olabilecek küçük değişiklikler veya herhangi bir etkileşim iyileştirmesi yapmamız halinde işbu Gizlilik Ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasını, Kullanıcı Aydınlatma Metnini ve

Çerez Politikasını zaman zaman gözden geçirmenizi tavsiye ederiz. Bu belge, web sitemiz veya uygulamamız hakkında sabit bir bilgilendirme noktasıdır.

 

10. ÇEREZLER HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER NELERDİR?

Sitede gezintinizi kolaylaştırmak, bizimle nasıl etkileşime girdiğinizi anlamak ve bazı durumlarda gezinme alışkanlıklarınıza göre size reklam gösterebilmek için çerez ve benzeri cihazlar kullanıyoruz. Kullandığımız çerez ve benzeri cihazları, bunların amaçlarını, tercihlerinizi nasıl yönetebileceğinizi ve ilginizi çekebilecek diğer bilgileri daha detaylı anlayabilmek için lütfen Çerez Politikamızı okuyun.

11. PANTEON TARAFINDAN ALINAN TEDBİRLER NELERDİR?

Panteon, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmemesini/erişilmemesini ve hukuka uygun şekilde muhafazasını sağlamak amacıyla bilgi ve işlemin mahiyetine göre Şirketimiz veya ilgili kuruluşça sistemlerde ve internet altyapısında, teknolojik imkânlar ve maliyet unsurları dâhilinde, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirler alınmıştır ve gerekli denetimler yaptırılmaktadır.

Bilgilerinize sunarız. Panteon Yazılım Oyun Eğitim Tek. Ve Hizm. San. Tic. A.Ş.

Ne aramıştınız?

Sepetiniz

0.78TL
456.78TL
123,456.78TL