PANTEON YAZILIM OYUN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ VE HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni, Panteon Yazılım Oyun Eğitim Tek. ve Hiz. San. Tic. A.Ş.’ne (“Şirket”) ait “store.panteon.games” internet sitesini (“İnternet Sitesi”) kullanan tüm kişiler (“Kullanıcılar”) için geçerlidir.

Panteon Yazılım Oyun Eğitim Tek. Ve Hizm. San. Tic. A.Ş. ("Panteon" veya "Şirket") olarak; kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği en önemli önceliklerimizden biridir. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ("Kanun") 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek ve kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini sizlere sunmaktayız. Kişisel veri, kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi anlamına gelmektedir. Panteon tarafından işlenen kişisel verileriniz, bunların işlenme amaçları, aktarılabileceği alıcı grupları, toplanma yöntemi, hukuki sebebi ve söz konusu kişisel verilere ilişkin haklarınız aşağıda yer almaktadır

1. VERİLERİNİZİN SORUMLUSU KİMDİR?

“Panteon”, "tarafımız", “bizim”, “biz” ya da “bize” ifadelerini kullandığımızda, Panteon Yazılım Oyun Eğitim Tek. ve Hiz. San. Tic. A.Ş.’ne şirketinden bahsediyoruz. Panteon, KVKK ve ilgili düzenlemeler kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri ile ulaşmanız mümkündür.

ADRES: ODTÜ Teknokent İhsan Doğramacı Bulvarı No: 29 Gümüş Blok ZK-3 Üniversiteler Mah. Çankaya/ANKARA

TELEFON: 0(312) 210 00 70

EPOSTA: store@panteon.games

Kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği bizler için önemli olup, korunması için özen göstermekteyiz. Panteon olarak, kişisel verilerinizi Kanun’a uygun olarak işlemekte ve muhafaza etmekteyiz.

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

Kullanıcılara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve Kanun ile ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülük çerçevesinde; işbu metinde sayılanlarla sınırlı olmamak üzere söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verileriniz sizlerden talep edilebilmekte ve bu verileriniz aşağıdaki amaçlara uygun şekilde Panteon’ın mobil ya da web uygulamasında kaydedilebilmektedir. İşbu Aydınlatma Metni içerisinde belirtilen Kişisel Veri Toplamanın Yöntemlerinden biri ile Şirketimizle temas etmeniz halinde;

 • Kimlik Bilgileri,
 • İletişim Bilgileri,
 • Lokasyon Bilgileri,
 • Müşteri İşlem Bilgileri,
 • Finansal Bilgiler,
 • Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri,
 • İşlem Güvenliği Bilgileri,
 • Pazarlama Bilgileri,
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar,

şeklinde sınıflandırılacak ad, soyad, doğum tarihi, cep telefonu numarası, e-posta, cinsiyet, adres, meslek, eğitim, medeni durum, üyenin tüm alışveriş bilgileri, Ürün/ hizmet satın alma işlemi sırasında alınan ve onay vermeniz halinde kayıtlı hale gelecek ve işlem sırasında size hatırlatılacak olan banka kredi kartı, banka hesabı ve banka kartı gibi banka hesap bilgileri, çerez bilgileri, Kullanıcı işlem bilgileriniz sosyal medya hesaplarıyla bağlanılması durumunda üyenin o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği bilgiler, uygulama üzerindeki gezinme ve tıklama bilgileri, uygulamayı açtığı lokasyon bilgileri, alışverişindeki ürün bilgileri ve sair kişisel verileriniz Panteon tarafından işlenir ve kaydedilir.

Banka bilgisi, banka kartı veya kredi kartı numarası, son kullanım tarihi ve CVV kodu gibi kredi kartı bilgileriniz satış sırasında işlenmekte ise de bu veriler Panteon tarafından saklanmamaktadır. Panteon tarafından ilgili mevzuata uygun olarak satış kayıtlarının saklanması, iade ve değişim gibi satış işleminize ilişkin taleplerin yerine getirilebilmesi amaçlarıyla sınırlı finansal bilgileriniz (ör: kart numaranızın son 4 hanesi, banka bilgisi, IBAN numarası) işlenmektedir.

Özel nitelikli kişisel veri; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini ifade etmektedir. Şirketimizce hiçbir şekilde özel nitelikli kişisel veriniz işlenmemektedir.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLA İŞLİYORUZ?

Kişisel verileriniz Kanun’un 4. maddesinde belirlenen genel ilkeler uyarınca, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek işlenmektedir. Kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen amaçlarla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir:

Kişisel verileriniz aşağıda yer alan amaçlar esas alınarak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere,

 • Panteon'un ürün ve hizmetlerinin mağazalarımız, internet sitemiz ve mobil uygulama kanallarımız üzerinden tarafınıza sunulması ve satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Panteon'un ürün ve hizmetlerine ilişkin satış sözleşmelerinin kurulması, faturalama işlemlerinin yürütülmesi,
 • Finansal ve satış kayıtlarının takibi ile ilgili işlemlerin ve taleplerin yönetimi, Satış kayıtlarının saklanması,
 • İade ve değişim gibi satış işleminize ilişkin taleplerin yerine getirilebilmesi,
 • İade işlemlerinde müşterilerimize para iadesi gerçekleştirilmesi,
 • Çevrimiçi hizmetler aracılığıyla siparişleri, sipariş ve teslimat süreçlerini yürütülmesi, tamamlanması ve müşterilerimizle ilgili iletişimin sağlanması,
 • Satış sonrası destek hizmetlerinin ve garanti süreçlerinin yerine getirilmesi,
 • İade ve değişim işlemlerinde müşterilerimize özel avantaj ve kolaylıkların sağlanması,
 • Üyelik hesabının kapatılması/silinmesi işlemlerinde müşterilerimize para iadesi gerçekleştirilmesi,
 • Panteon tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması, iş stratejilerinin planlanması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Üyelik oluşturmanız halinde; site veya mobil uygulamamız üzerinden üyelik hesaplarının oluşturulması ve üyelik işlemlerinin yürütülmesi,
 • Üyelik oluşturmanız halinde; site veya mobil uygulama üzerinden alışveriş yapmak ve/veya Panteon tarafından sunulan kampanyalardan ve sair menfaatlerden faydalanmanızın sağlanması için gerekli olması halinde yaşınızın doğrulanması,
 • Sipariş süreçlerinin yürütülmesi, satın alınan ürünlerin teslimat durumuna ve hizmet değişikliğine ilişkin bilgilendirmelerin yapılması, talep halinde güncel ürün stok bilgilerine ilişkin iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Site veya mobil uygulama üzerinden yorum ekleme imkanının sağlanması, yorumlarınızın yayınlanması ve yorumlarınızın yayınlandığına ya da yayınlanmadığına ilişkin bilgilendirmenin yapılması,
 • Site veya mobil uygulamanın güvenliğinin sağlanmasına yönelik kontrollerin yapılması, bilgi güvenliği açısından güçlendirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi,
 • Ürün ve hizmetlerimizin satış ve pazarlama faaliyetleri dahil olmak üzere Panteon tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri ilişkilerinin yönetimi ve müşteri iletişim bilgilerinin güncelliğinin ve doğruluğunun sağlanması,
 • Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere Panteon'un tabi olduğu hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi ve resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Panteon'un ve Panteon ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik, ticari ve iş güvenliğinin temini,
 • Panteon'un ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi,
 • Talep ve şikayetlerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile müşteri ilişkilerinin yönetimi, dijital asistanlık hizmeti sunulması,
 • Talep ve şikayetlerinizin çözümlendirilmesi ve tekrar yaşanmaması için gerekli tüm araştırma, geliştirme, düzeltici ve önleyici faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri kazanım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Panteon tarafından gerçekleştirilen ticari faaliyetlerin yürütülmesi kapsamında iş ilişkisi içerisine girilen 3. gerçek veya tüzel kişilere bilgi temini sağlanması,
 • Müşteri memnuniyeti ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Çekiliş, kampanya, yarışma, promosyon veya reklam aktivitelerinin gerçekleştirilmesi, bu kapsamda ilgili aktiviteye katılım koşullarının sağlanıp sağlanmadığının kontrolü,
 • Şirketin bölünmesi ya da tamamının veya bir kısmının başka bir firmaya devredilmesi halinde söz konusu hukuki işlemlerden doğan sonuçların temini,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi ile ileride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması,
 • Panteon tarafından işlenen kişisel verileriniz ile ilgili olarak Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarınızın kullanılması kapsamında Şirket’e iletmiş olduğunuz başvurularınıza ilişkin değerlendirmelerin yapılması ve mevzuata uygun olarak sonuçlandırılması ile bu çerçevede gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi,
 • Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması, belirli, açık ve meşru amaçları dahilinde Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri İşleme Şartları Ve Amaçlarına uygun olarak işlenecektir.

 

Kişisel bilgilerinizin bizde her zaman güvenli ve emniyette bulunduğundan emin olmanızı istiyoruz. Kişisel verileriniz açık rızanızı vermeniz halinde,

 • Sizlerle iletişime geçilerek Panteon'un ürün ve hizmetlerinin pazarlama süreçlerinin gerçekleştirilmesi, profilleme ve analiz faaliyetleri dahil Panteon tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması.
 • Site, mobil uygulama veya mağazalarımızdaki alışveriş tercihlerinizin (ziyaretler, siparişler vb.) analiz edilmesi.
 • Müşteri memnuniyetine yönelik anket, araştırma ve analiz çalışmalarının yapılması.
 • Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak koleksiyon tanıtımları, kataloglar, etkinlikler, tanıtımlar, bültenler, indirimler, kazanılan puanlar, hediye çekleri, kulüp üyelikleri, kampanyalar ve promosyonlara ilişkin bilgilendirme iletişimlerinin ve ticari elektronik ileti gönderimlerinin gerçekleştirilmesi;
belirli, açık ve meşru amaçları dahilinde Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri İşleme Şartları Ve Amaçlarına uygun olarak işlenecektir.

4. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ ÜÇÜNCÜ TARAFLARA HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLİR?

Kişisel verileriniz; işbu Aydınlatma Metni’nde ‘Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz?’ başlığı ile Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası'nda belirtilen “Kişisel V erilerinizin İşleme Amacı V e Dayanağı Nedir?” başlığı altında belirtilen amaçlar doğrultusunda; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak;

 • Meşru menfaatlerimiz kapsamında hizmet tedarik ettiğimiz tedarikçi firmalara (kargo, çağrı merkezi, araştırma firmaları, reklam ajansları vb.) ve diğer teknik hizmet sağlayıcılara (altyapı, veritabanı yönetimi vb. hizmet sağlayıcılar),
 • Şirketin bölünmesi ya da tamamının veya bir kısmının başka bir firmaya devredilmesi halinde söz konusu hukuki işlemlerden doğan sonuçların temini amacıyla Şirket’e ait ilgili değerlerin intikal edeceği firmaya,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere,
 • kimlik ve iletişim verileriniz, satış sonrası destek hizmetlerinin sağlanması, talep ve şikayetlerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması, müşteri ilişkilerinin yönetimi ve dijital asistanlık hizmeti sunulması amaçlarıyla yurt dışından mukim tedarikçilere,

Panteon tarafından aktarılabilecektir:

5. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ NEDİR?

Kişisel verileriniz öncelikle Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında, işbu Kullanıcı Aydınlatma Metninde ‘Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz?’ başlığı ile Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası'nda belirtilen “Kişisel Verilerinizin İşleme Amacı Ve Dayanağı Nedir?” başlığı altında sayılan hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda Panteon tarafından işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.

Panteon tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete veya tarafınızla aramızda kurulan sözleşme içeriğine bağlı olarak hangi kişisel verilerinizin toplanıdğı; değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Sitede yer alan formlar kanalıyla, elektronik ortamda çağrı merkezi, sosyal medya mecraları, iletişim uygulamaları,

mobil uygulamalar, üyelik ve satış formları gibi çevrimiçi formlar ve yorum alanları yöntemleriyle sözlü ya da yazılı olarak toplanabilmektedir.
Kişisel verileriniz; Panteon ile kullanıcı arasında kurulan ilişki çerçevesinde Kullanıcıya ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Panteon, internet sitesi ve mobil uygulama kanalları üzerinden tarafınıza sunulması ve satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Panteon'un ürün ve hizmetlerine ilişkin satış sözleşmelerinin kurulması, faturalama işlemlerinin yürütülmesi,
 • Çevrimiçi hizmetler aracılığıyla siparişleri, sipariş ve teslimat süreçlerini yürütülmesi, tamamlanması ve müşterilerimizle ilgili iletişimin sağlanması,
 • İade ve değişim gibi satış işleminize ilişkin taleplerin yerine getirilebilmesi,
 • Satış sonrası destek hizmetlerinin ve garanti süreçlerinin yerine getirilmesi,
 • Üyelik oluşturmanız halinde; site veya mobil uygulamamız üzerinden üyelik hesaplarının oluşturulması ve üyelik işlemlerinin yürütülmesi,
 • Üyelik oluşturmanız halinde; site veya mobil uygulama üzerinden alışveriş yapmak ve/veya Panteon tarafından sunulan kampanyalardan ve sair menfaatlerden faydalanmanızın sağlanması için gerekli olması halinde yaşınızın doğrulanması,
 • Sipariş süreçlerinin yürütülmesi, satın alınan ürünlerin teslimat durumuna ve hizmet değişikliğine ilişkin bilgilendirmelerin yapılması, talep halinde güncel ürün stok bilgilerine ilişkin iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

amaçları dahilinde Panteon tarafından toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir:

Kişisel verileriniz; Kanunlarca açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere Panteon'un tabi olduğu hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Satış kayıtlarının saklanması,
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi ve resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması,
 • Panteon tarafından işlenen kişisel verileriniz ile ilgili olarak Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarınızın kullanılması kapsamında Şirket’e iletmiş olduğunuz başvurularınıza ilişkin değerlendirmelerin yapılması ve mevzuata uygun olarak sonuçlandırılması ile bu çerçevede gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi,

amaçları dahilinde Panteon tarafından toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir:

Kişisel verileriniz; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Talep ve şikayetlerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile müşteri ilişkilerinin yönetimi, dijital asistanlık hizmeti sunulması,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi ile ileride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması,

amaçları dahilinde Panteon tarafından toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir:

Kişisel verileriniz; Kullanıcının temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Finansal ve satış kayıtlarının takibi ile ilgili işlemlerin ve taleplerin yönetimi,
 • İade ve değişim işlemlerinde müşterilerimize özel avantaj ve kolaylıkların sağlanması,
 • Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi,
 • Satış kayıtlarının saklanması,
 • Panteon tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması, iş stratejilerinin planlanması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Site veya mobil uygulamanın güvenliğinin sağlanmasına yönelik kontrollerin yapılması, bilgi güvenliği açısından güçlendirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi,
 • Site veya mobil uygulama üzerinden yorum ekleme imkanının sağlanması, yorumlarınızın yayınlanması ve yorumlarınızın yayınlandığına ya da yayınlanmadığına ilişkin bilgilendirmenin yapılması,
 • Panteon tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden (ürün ve hizmetlerimizin satış ve pazarlama faaliyetleri dahil olmak üzere) ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Müşteri kazanım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Panteon tarafından gerçekleştirilen ticari faaliyetlerin yürütülmesi kapsamında iş ilişkisi içerisine girilen 3. gerçek veya tüzel kişilere bilgi temini sağlanması,
 • Müşteri ilişkilerinin yönetimi ve müşteri iletişim bilgilerinin güncelliğinin ve doğruluğunun sağlanması,
 • Panteon'un ve Panteon ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik, ticari ve iş güvenliğinin temini,
 • Panteon'un ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Talep ve şikayetlerinizin çözümlendirilmesi ve tekrar yaşanmaması için gerekli tüm araştırma, geliştirme, düzeltici ve önleyici faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri memnuniyeti ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Çekiliş, kampanya, yarışma, promosyon aktivitelerinin planlanması ve yürütülmesi, bu kapsamda ilgili aktiviteye katılım koşullarının sağlanıp sağlanmadığının kontrolü,
 • Panteon'un bölünmesi ya da tamamının veya bir kısmının başka bir firmaya devredilmesi halinde söz konusu hukuki işlemlerden doğan sonuçların temini,

amaçları dahilinde Panteon tarafından toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir:

Kişisel verileriniz; Kullanıcının açık rızasının varlığı halinde ise, açık rızaya dayalı olarak;

 • Sizlerle iletişime geçilerek Panteon'un ürün ve hizmetlerinin pazarlama süreçlerinin gerçekleştirilmesi, profilleme ve analiz faaliyetleri dahil Panteon tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması,
 • Site, mobil uygulama veya mağazalarımızdaki alışveriş tercihlerinizin (ziyaretler, siparişler vb.) analiz edilmesi,
 • Müşteri memnuniyetine yönelik anket, araştırma ve analiz çalışmalarının yapılması,
 • Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak koleksiyon tanıtımları, kataloglar, etkinlikler, tanıtımlar, bültenler, indirimler, kazanılan puanlar, hediye çekleri, kulüp üyelikleri, kampanyalar ve promosyonlara ilişkin bilgilendirme iletişimlerinin ve ticari elektronik ileti gönderimlerinin gerçekleştirilmesi,

amaçları dahilinde Panteon tarafından toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir:

6. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NUN 11. MADDESİ GEREĞİ VERİLERİNİZİ VERDİĞİNİZDE HAKLARINIZ VE BU HAKLARI KULLANMA YÖNTEMİNİZ NELERDİR?

Kişisel veri sahipleri olarak Kanun’un “İlgili kişinin hakları” başlıklı 11. maddesi uyarınca;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizi işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’un ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için başvurunuzu; Kişisel veri sahipleri olarak, store@panteon.games adresimize mail yolu ile, Panteon'a ait 0(312) 210 00 70 dahili hat üzerinden ya da şirket adresine posta yolu ile usulüne uygun, kimlik bilgilerinizi belirtir şekilde iletmeniz halinde, Şirket söz konusu talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınarak talebinizi sonuçlandıracaktır.

Panteon işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

Bilgilerinize sunarız. Panteon Yazılım Oyun Eğitim Tek. Ve Hizm. San. Tic. A.Ş.

Ne aramıştınız?

Sepetiniz

0.78TL
456.78TL
123,456.78TL